Boknings- och betalningsvillkor

BOKNINGSVILLKOR SP AKTIVITETSCENTER 

Vem är ansvarig?
Ansvarig uthyrare: SP Aktivitetscenter AB
Kyrkbyn 175,  780 68 Transtrand
Tfn: +46 (0) 280-22370
Org.nr. 556973-5615, VATNO 556973561501

Som uthyrare är vi skyldiga till att:
- du får en skriftlig bekräftelse på din bokning via posten eller på din e-mail.
- rummet/rummen stämmer med vår beskrivning.
- du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
- du får disponera rummet/rummen från kl 15 avtalad ankomstdag till kl 11
avresedag om inget annat bekräftas.

Om du inte är nöjd med rummet/rummen så är det oss du skall vända dig till.

För Vasaloppsveckan gäller speciella betalnings- och avbokningsregler se längst ner på sidan.

När blir min bokning bindande?
Både du och vi är bundna av bokningen så snart vi bekräftar bokningen och du betalat anmälningsavgiften (eller hela bokningen).

När skall jag betala?
Om du bokat tidigare än 40 dagar i förväg är anmälningsavgiften 25% av bokningen och ev. avbeställningsskydd. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelse till dig. Den räknas av från beställningen. Resten av bokningen skall betalas senast 40 dagar före avtalad ankomst. Om du bokat senare än 40 dagar i förväg skall hela bokningen betalas omgående.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av bokningen räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen. Om du avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst behöver du inte betala mer än expeditionsavgift på 200 kronor. Om du avbokar senare än 40 dagar innan avtalad ankomstdag måste du betala 100 % av hyran. Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från oss.

Men om det händer mig något?
Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 300 kronor per rum och innebär att du i vissa fall kan avboka t o m dagen före avtalad ankomst (mot en expeditionskostnad på 200 kronor per bokning). Avbeställningsskyddet gäller följande fall som inte får ha varit kända när du bokade:

a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, familj eller medresenär.
b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c) det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t ex omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, senast inom en vecka från den dag avbokningen gjordes.
Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Vad har jag för skyldigheter
Du måste vårda rummet/rummen väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda rummet/rummen till något annat än vad som avtalats vid bokningen och du får inte låta fler personer övernatta i rummet/rummen än vad du uppgav vid bokningen.

Rökning på rummen är förbjudet. Sker detta debiterar vi er för saneringskostnad.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m
Både du och jag har rätt att träda ifrån hyresavtalet om rummet/rummen inte, längre avbrott i vatten eller energitillförsel, eldsvåda eller andra liknande händelser, som varken du eller vi kan förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av rummet/rummen.

Vasaloppsveckan bokning-, betalnings och avbokningsregler
Det går ej att köpa till avbokningsskydd under vasaloppsveckan.

Bekräftelse/faktura utgår med anmälningsavgift på 25 % av logibeloppet. Den skall betalas inom 10 dagar. Betalas den ej i tid räknas det som en avbokning och vi annullerar vi bokningen.
Om du avbokar och endast har betalt anmälningsavgiften behåller vi den i avbokningsavgift. (Gäller endast innan slutbetalning, 1 november)

Bokar du senare än 1:a november skall hela bokningen betalas inom 10 dagar. Betalas bokningen ej i tid räknas det som avbokning och vi annullerar bokningen.
Slutbetalning för hela bokningen inklusive måltider etc. skall vara oss tillhanda senast 1:a november.

Betalas slutbetalningen ej i tid räknas det som en avbokning och vi annullerar vi bokningen och behåller anmälningsavgiften som avbokningsavgift.
Vid sjukdom kan du välja att sälja ditt boende vidare till annan som du sätter i ditt ställe. Du måste dock meddela oss vem som kommer.

Cykel- och Ultravasan
Bekräftelse/faktura utgår med anmälningsavgift på 25 % av logibeloppet. Den skall betalas inom 10 dagar. Betals den ej i tid räknas det som en avbokning och vi annullerar vi bokningen. Om du avbokar och har betalt anmälningsavgiften behåller vi den i avbokningsavgift. Det går ej att köpa till avbokningsskydd under cykel- och ultravasan.

Betalas slutbetalningen ej i tid räknas det som en avbokning och vi annullerar vi bokningen och behåller anmälningsavgiften som avbokningsavgift.
Vid sjukdom kan du välja att sälja ditt boende vidare till annan som du sätter i ditt ställe. Du måste dock meddela oss vem som kommer.

Säsongscamping
Bokningen är bindande och betald plats återbetalas ej vid avbokning.